nipple reduction (engl.)

Nännien esteettisen leikkauksen avulla voidaan korjata laajentuneita tai liian koholla olevia nännejä ja muotoilla niiden olemusta.

Nännin ihanteelliseksi kooksi ja ulkonemiseksi katsotaan 6-10 mm. Epäsymmetria ja muut poikkeamat muodossa voivat olla perinnöllisiä, tai usein epäsovittavat muutokset ja nännien kasvu liittyy puberteetin, imettämisen ja onnettomuuden.

Yleensä syynä leikkaukselle ovat kosmeettiset tekijät tai nännien aiheuttamat epämukavuudet vaatteiden alla.

Toimenpide Christinas Clinicissä

Yleensä potilaat haluavat vähentää nännien kokoa tai korkeutta.

1) Liian korkeiden nännien lyhentäminen

Leikkauksessa tehdään viilto nänniin siten, että jäljelle jää noin 8 mm pituinen osa nännin kärjestä. Nännin alapuolinen osa eli käytännössä ylimääräinen osa poistetaan. Näin toimien jäävät maitorauhaset koskematta.

2) Liian laajojen nännien pienentäminen

Toimenpiteessä leikataan nännin ympäriltä pois kaksi pystysuorasta ihosuikaletta ja nänni ommellaan uusista kohdista kokoon. Tavoitteena on saavuttaa ihanteellisin koko, eli noin 8 mm, ja olemaan koskematta maitorauhasiin.

Toimenpide on helppo, arvet pienet ja sillä saavutetaan erinomaiset tulokset.