KĂ€esolev dokument on ettevĂ”tte CBF Medical OÜ privaatsuspoliitika, mis sĂ€testab viisid, kuidas Christinas Clinic töötleb lĂ€bi kodulehe kasutuse saadud klientide andmeid.

Töötlemine kĂ€esoleva privaatsuspoliitika tĂ€henduses on mistahes tegevus vĂ”i tegevused, mida teostatakse isikuandmete vĂ”i isikuandmete kogumitega, kas automaatselt vĂ”i muudel viisidel, nagu kogumine, salvestamine, organiseerimine, liigendamine, sĂ€ilitamine, kohandamine vĂ”i muutmine, vĂ€ljavĂ”tete tegemine, konsulteerimine, kasutamine, edastamise vĂ”i levitamise teel avalikustamine vĂ”i muul viisil kĂ€ttesaadavaks tegemine, ĂŒhitamine vĂ”i kombineerimine, piiramine, kustutamine vĂ”i hĂ€vitamine; isikuandmetega teostatav mistahes tegevus.

KÀesoleva privaatsuspoliitika tÀhenduses on isikuandmed andmesubjekti: Nimi, isikukood, telefoninumber ja e-mail.

KĂ€esolev privaatsuspoliitika ei puuduta ega kaitse anonĂŒĂŒmsete andmete ega juriidiliste isikute andmete töötlemist.

1. Isikuandmete vastutav töötleja, volitatud töötlejad ja andmekaitseametnik

Isikuandmete vastutav töötleja

Vastutava töötleja nimi: CBF Medical OÜ
EttevÔtte registrikood: 11299002
Aadress: PĂ€rnu maantee 67a, Tallinn, 10134
Kontaktid: telefon +372 604 9000, info@cc.ee

Isikuandmete “vastutav töötleja” on juriidiline isik, kes mÀÀrab isikuandmete töötlemise eesmĂ€rgid ja viisid.

Isikuandmete volitatud töötlejad

CBF Medical OÜ andmete volitatud töötleja on sidusettevĂ”te SA Christinas Clinic.

Andmekaitseametnik

Isikuandmete kaitse kĂ”rge taseme tagamiseks on CBF Medical OÜ mÀÀranud ametisse andmekaitseametniku, kellel on erialased teadmised isikuandmete kaitse seadustest. Andmekaitseametnik abistab CBF Medical OÜ-d isikuandmete kaitse nĂ”uetele vastavuse tagamisel.
CBF Medical OÜ andmekaitseametnik on andmesubjektidele kontaktisikuks, kui neil on pĂ€ringuid ja/vĂ”i kĂŒsimusi seoses isikuandmete kaitse ja isikuandmete töötlemisega CBF Medical OÜ’s. Andmesubjektid vĂ”ivad vĂ”tta andmekaitseametnikuga ĂŒhendust kĂ”ikides nende isikuandmete töötlemisega soetud kĂŒsimustes ja oma Ă”iguste kasutamiseks.

CBF Medical OÜi andmekaitseametniku kontaktandmed on jĂ€rgmised:

Nimi: Marcella Norlan
Aadress: PĂ€rnu maantee 67A – 6. korrus
E-mail: data@cc.ee

2. Isikuandmete töötlemise pÔhimÔtted

CBF Medical OÜ töötleb teie isikuandmeid vastavalt kĂ€esolevas privaatsuspoliitikas sĂ€testatud pĂ”himĂ”tetele.

LĂ€bipaistvus

CBF Medical OÜ töötleb isikuandmeid Ă”iglasel ja lĂ€bipaistval viisil ning ainult kliendi nĂ”usoleku alusel.

EesmÀrgi piirang

CBF Medical OÜ kogub isikuandmeid lĂ€bi on-line broneeringute ja kodulehe aktiivsuse jĂ€lgimise ning töötleb isikuandmeid vaid kliiniku töö organiseerimise eesmĂ€rgil. Me ei töötle teie isikuandmeid viisil, mis ei ĂŒhti esialgsete eesmĂ€rkidega.

Õigsus

CBF Medical OÜ teeb kĂ”ik endast oleneva, et isikuandmed oleksid Ă”iged. Juhul kui isikuandmed on valed, annab CBF Medical OÜ vĂ”imaluse andmed parandada ja/vĂ”i kustutada. Selleks kirjuta aadressile data@cc.ee.

SĂ€ilitamise piirang

CBF Medical OÜ sĂ€ilitab isikuandmeid kujul, mis vĂ”imaldab andmesubjektide tuvastamist ainult seni, kuni see on vajalik isikuandmete töötlemise eesmĂ€rkide tĂ€itmiseks.

Konfidentsiaalsus

CBF Medical OÜ töötleb teie isikuandmeid viisil, mis tagab nĂ”uetekohase turvalisuse, sealhulgas kaitse lubamatu vĂ”i ebaseadusliku töötlemise eest. CBF Medical OÜ teeb kĂ”ik mĂ”istlikud jĂ”upingutused vĂ€ltimaks andmete kaotamist, hĂ€vitamist vĂ”i kahjustumist. Lisaks sellele kohaldub meie töötajatele konfidentsiaalsuskohustus. CBF Medical OÜ töötajad vĂ”i sidusettevĂ”tete töötajad vĂ”ivad teie isikuandmeid vaadata ja neid kasutada ainult siis, kui neil on selleks luba ja ainult vastavalt kĂ€esolevale privaatsuspoliitikale.

CBF Medical OÜ ei töötle isikuandmete erikategooriaid (eriliigilisi isikuandmeid nagu rassilist vĂ”i etnilist pĂ€ritolu, poliitilisi vaateid ja religioosseid vĂ”i filosoofilisi uskumusi paljastavad isikuandmed).

3. Andmesubjekti Ôigused

CBF Medical OÜ vastab andmesubjekti isikuandmete kohta kĂ€ivale taotlusele ĂŒksnes siis, kui andmesubjekt on suutnud tĂ”endada oma isikusamasust. Andmete pĂ€ringuks tuleb selleks digitaalselt allkirjastada vastav avaldus, mida on vĂ”imalik kĂŒsida meiliaadressilt: data@cc.ee.

Andmesubjekti ligipÀÀs – teil on Ă”igus pÀÀseda ligi oma isikuandmetele ja tĂ€iendavale teabele, mida CBF Medical OÜ töötleb. Samuti vĂ”ite pöörduda CBF Medical OÜ poole ja kĂŒsida, mis eesmĂ€rgil me isikuandmeid töötleme, kui see jÀÀb ebaselgeks vĂ”i kui on lisakĂŒsimusi. PĂŒĂŒame vastata kĂŒsimustele esimesel vĂ”imalusel, kuid ĂŒritame seda teha vĂ€hemalt kahe nĂ€dala jooksul. Kogutud isikuandmete ĂŒlevaate saamiseks vĂ”i tĂ€iendavate kĂŒsimustega palun kirjutada meiliaadressile: data@cc.ee

Koopiad – kui see on vajalik, esitab CBF Medical OÜ taotlusel tasuta koopia. TĂ€iendavate koopiate korral vĂ”ib CBF Medical OÜ kĂŒsida tegelikul kulul pĂ”hinevat tasu, kui andmesubjekti taotlused on korduvat laadi.

Õigus kustutamisele (“Ă”igus olla unustatud”) – see Ă”igus vĂ”imaldab andmesubjektidel nĂ”uda oma isikuandmete kustutamist, kui kohaldub ĂŒks jĂ€rgmistest alustest:

  • isikuandmed ei ole seoses nende kogumise vĂ”i töötlemise eesmĂ€rkidega enam vajalikud;
  • andmesubjekt vĂ”tab nĂ”usoleku tagasi;
  • andmesubjekt keeldub töötlemisest ja töötlemiseks ei ole ĂŒlimuslikku Ă”igustatud huvi;
  • isikuandmeid on töödeldud ebaseaduslikult;
  • isikuandmed tuleb kustutada juriidilise kohustuse tĂ€itmiseks vĂ”i sellepĂ€rast, et
  • isikuandmeid töödeldi seoses lapsele infoĂŒhiskonna teenuste (nt rakenduste) pakkumisega.

Õigus esitada kaebus jĂ€relevalve teostajale – kĂ”ikidel andmesubjektidel on Ă”igus pöörduda kaebusega andmekaitse jĂ€relevalve teostaja poole, kui andmesubjekt leiab, et temaga seotud isikuandmete töötlemine rikub ja ei vasta andmekaitseseaduste ja ĂŒldiste andmekaitsereeglite sĂ€tetele. Eestis on riiklikuks jĂ€relevalve teostajaks Andmekaitse Inspektsioon.

Õigus nĂ”usolek tagasi vĂ”tta – kui isikuandmete töötlemine pĂ”hineb nĂ”usolekul, on andmesubjektil Ă”igus oma nĂ”usolek igal ajal tagasi vĂ”tta. NĂ”usoleku tagasi vĂ”tmine ei mĂ”juta enne nĂ”usoleku tagasi vĂ”tmist teostatud töötlemise seaduslikkust. Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nĂ”usoleku andmist. CBF Medical OÜ lĂ”petab isikuandmete töötlemise, kui töötlemise ainsaks aluseks on nĂ”usolek. Kui isikuandmete töötlemiseks on muu(d) Ă”iguslik(ud) alus(ed) (nt leping, Ă”igustatud huvi), vĂ”ib töötlemist jĂ€tkata muul vastaval Ă”iguslikul alusel.

4. Isikuandmete sÀilitamine ja töötlemise eesmÀrgid

CBF Medical OÜ töötleb jĂ€rgmisi isikuandmeid jĂ€rgmistel eesmĂ€rkidel:

Nimi, isikukood, telefoninumber ja meiliaadress – Neid isikuandmeid sĂ€ilitatakse CBF Medical OÜ-le kuuluvas serveris ning kasutatakse vaid isikusamasuse mÀÀramiseks ning kliiniku töö planeerimiseks.

Teenuse eest tasumiseks kasutab CBF Medical OÜ Montonio Finance UAB poolt loodud moodulit ning tasumisega seotud andmeid sĂ€ilitatakse ja töödeldakse vastavalt Montonio Finance UAB privaatsuspoliitikale.

5. Õiguslikud alused isikuandmete töötlemiseks

CBF Medical OÜ töötleb isikuandmeid vaid nĂ”usoleku alusel. NĂ”usoleku isikuandmete töötlemiseks annab klient, kui nĂ”ustub kodulehel eraldi isikuandmeid kasutavate funktsioonide kasutustingimustega.

Õigustatud huvid

CBF Medical OÜ vĂ”ib töödelda isikuandmeid juhul, kui töötlemine on vajalik Ă”igustatud huvi korral. NĂ€iteks kui klient esitab kaebuse on-line broneeringu keskkonna kasutamisega seoses, sĂ€ilitab CBF Medical OÜ kogutud andmeid kuni olukorra lahendamiseni, ka juhul kui vastavad isikuandmed ei ole enam CBF Medical OÜ-le vajalikud kliiniku töö planeerimiseks.

6. Profileerimine ja turustamine

CBF Medical OÜ ei kasuta isikuandmeid mitte mingil profileerimise vĂ”i turustamise eesmĂ€rgil.

7. “KĂŒpsiste” kasutamine

Kolmandate poolte funktsioonid

NĂ€iteks Facebook ja Google vĂ”ivad kasutada oma kĂŒpsiseid vĂ”i muid meetodeid, et koguda teavet meie veebilehe sisu kohta, millel oled klĂ”psanud. Nad kasutavad sedalaadi teavet selleks, et pakkuda kasutusstatistika analĂŒĂŒse ja reklaame sind huvitavatel teemadel.

Me ei pÀÀse ligi ega kontrolli neid kĂŒpsiseid, mille on meie lehele paigaldanud kolmandad pooled – nende kĂŒpsiste kasutamine kuulub paigaldajate privaatsuspoliitika alla. Selleks soovitame Sul eraldi tutvuda kĂ”igi kolmandate poolte privaatsuspoliitikaga.

Facebooki kĂŒpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Google’i kĂŒpsiste tingimustega saad tutvuda siin: https://www.google.com/policies/technologies/cookies/

Teenuse osutaja veebilehel on jĂ€rgmised kĂŒpsised:

– Esimeste osapoolte kĂŒpsised, mis pĂ€rinevad teenuse osutaja vĂ”rgulehelt ja vĂ”ivad olla nii ajutised kui ka pĂŒsivad. Nende kĂŒpsiste abil saab salvestada teavet, mida taaskasutatakse jĂ€rgmisel korral kui veebilehte kĂŒlastatakse .

Veebilehel kasutatakse veel neid kĂŒpsiseid:

– PHP sessioonicookie algusega SESSID: Seda kĂŒpsist kasutatakse PHP sessiooniinfo alles hoidmiseks pĂ”hiliselt ostukorvi funktsionaalsuse tagamise jaoks.

Kasutajal on vĂ”imalik keelata kĂŒpsistel veebisaidi kasutamise kohta kogutud andmete edastamine Google’ile ja nende andmete edasine töötlemine Google’i serverites. Selleks peab kasutaja alla laadima vastava veebilehitseja lisa ning selle installeerima: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

8. Kaitsemeetmed

KÔiki kogutud isikuandmed sÀilitatakse keskkonnas, mille infoturve vastab kÔrgemaile riiklikule tasandile.

9. RakendussÀte

VĂ”ttes arvesse Ă”igusaktides, pretsedendiĂ”iguses ja isikuandmete kaitse kĂ”rget taset tagava tehnoloogiaga seotud tavade arengutes aset leidvaid potentsiaalseid muutusi jĂ€tab CBF Medical OÜ endale Ă”iguse teha kĂ€esolevas privaatsuspoliitikas muudatusi. SeetĂ”ttu vaadatakse kĂ€esolev privaatsuspoliitika regulaarselt lĂ€bi ja vajadusel tehakse selles muudatusi. Privaatsuspoliitika muudatused avaldatakse Christinas Clinicu veebilehekĂŒljel.