otoplasty (ingl)

Kõrvade plastika on operatsioon, mille käigus saab anda kõrvadele soovitud kuju, suuruse või asetuse.

Operatsioon on sobilik patsientidele, kellel on:

  • liiga suured kõrvad
  • peast eemalehoidvad kõrvad
  • väljaveninud kõrvanibud
  • eelnenud ebaõnnestunud kõrvaoperatsioon
  • muud esteetilised kõrvalekalded

Kõrvade plastikat on võimalik teha nii täiskasvanule kui lapsele. Mõlemal juhul on oluline, et patsient oleks hea tervise juures ning tal poleks kroonilist kõrvapõletikku ega muid kõrvakuulmist ohustavaid meditsiinilisi näidustusi.

Laste puhul saab operatsiooni ette võtta alles siis, kui kõrvad on välja arenenud. Enamasti juhtub see pärast 6-7ndat eluaastat. Samuti on oluline, et laps oleks koostöövalmis ega esitaks vastuväiteid operatsioonile.

Kõrvaoperatsioonide puhul tehakse sisselõige enamasti kõrvalesta taha. Harvem tehakse see varjatuna kõrva esikülje voltidesse. Seejärel kohendatakse kõrvade asukohta või suurust vastavalt vajadusele. Haav suletakse niitidega, mis sulavad ise 3-4 nädala jooksul. Selle aja jooksul võivad kõrvad oma vana asukoha poole tagasi liikuda, kuid enamasti on see väga väiksel ja vaevumärgataval määral.